Dotacje DAK-POL Zakładu Drzewnego z Czarnej Białostockiej

Dak-pol dotacja logoPrzedsiębiorstwo „DAK-POL” Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizował projekt „Opracowanie Biznes Planu przedsięwzięcia inwestycyjnego DAK-POL sp. z o.o.″ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Usługi doradcze)”.

Celem projektu było skorzystanie z usługi prorozwojowej – specjalistycznej usługi doradczej (napisanie biznesplanu) w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

- wartość projektu: 60 270,00 zł

- wkład Funduszy Europejskich: 36 750,00 zł