Dotacje DAK-POL Zakładu Drzewnego z Czarnej Białostockiej

Dak-pol dotacja logoInformujemy, iż "DAK-POL" ZAKŁAD DRZEWNY W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ skorzystał z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: Dotacja na kapitał obrotowy i realizuje projekt pt.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla DAK-POL Sp. z o.o.” Umowa nr: POPW.01.05.00-20-0054/20-00 z dnia 06.08.2020 r.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Otrzymana kwota dotacji: 254 640,39 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Opracowanie Biznes Planu przedsięwzięcia inwestycyjnego
DAK-POL sp. z o.o.

Dak-pol dotacja logoPrzedsiębiorstwo „DAK-POL” Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizował projekt „Opracowanie Biznes Planu przedsięwzięcia inwestycyjnego DAK-POL sp. z o.o.″ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Usługi doradcze)”.

Celem projektu było skorzystanie z usługi prorozwojowej – specjalistycznej usługi doradczej (napisanie biznesplanu) w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

- wartość projektu: 60 270,00 zł

- wkład Funduszy Europejskich: 36 750,00 zł